Dạ Lai Hương

Những người bạn Yoga

09.04.2014, tôi nhận được quyển sách này. Nhiều người không đánh giá cao nó lắm. Với riêng tôi thì đến nay, tức là gần 1 năm rồi, tôi vẫn chưa đọc một cách thấu đáo và trọn vẹn. Nhưng tôi quý sách, quý một cách thành thực. Và tôi cũng quý người đã tặng sách.

Dạ Lai Hương

Hướng về phía Bắc

Sau chuyến thăm đảo ở hồ Trị An, nhìn đôi giày bê bết những vết bùn đỏ, lòng tôi lại nhớ đến Sa Pa. Bao nhiêu sắc màu, bao nhiêu hương vị của non nước đã thắm nhuộm gót chân, thắm nhuộm tâm hồn.

Dạ Lai Hương

Đắp xây ân tình

Vậy là hôm nay, chúng con đã bước vào ngày thứ 3, ngày được gọi là Ngày Tỉnh Thức. Hay cũng là thể gọi là ngày Lặng Lẽ, Ngày Trầm Yên và bất kỳ cái tên phải lòng nào… Được đi theo đúng trình tự thời gian, giờ nào việc đó, trong lòng chúng con…