Chiếc áo

Áo trắng tháng tư

Đây là tấm ảnh thứ 3 tôi gửi vào dòng mạng. Tất cả đều lưu lại hình ảnh những vật mà tôi được nhận hay cho đi trong thời gian gần đây. Trưng ra cho người khác biết những diễn tiến (được đám đông cho là “tốt” hay “tích cực”) trong đời mình thì đã…

Dạ Lai Hương

Những người bạn Yoga

09.04.2014, tôi nhận được quyển sách này. Nhiều người không đánh giá cao nó lắm. Với riêng tôi thì đến nay, tức là gần 1 năm rồi, tôi vẫn chưa đọc một cách thấu đáo và trọn vẹn. Nhưng tôi quý sách, quý một cách thành thực. Và tôi cũng quý người đã tặng sách.

Thiền Thân Lạc Hồng

Lối về ngày Tết

Đối với một người trẻ đang ngồi trên ghế giảng đường, trong những ngày Tết, nếu không về nhà thì lý do còn lại có lẽ chỉ là muốn tạo thêm chút thu nhập nhờ những công việc bán thời gian. Nhưng với tôi và những người bạn lành của mình thì vẫn còn đó,…